Så här ser hela bilden ut (sprite mapen):

Detta är den första spriten (16 x 16 pixlar stor, börjar på offset 0 x 0, övre vänstra hörnet).

Detta är den andra spriten (16 x 16 pixlar stor, börjar på offset 16 x 0, övre högra hörnet).

Detta är den tredje spriten (16 x 16 pixlar stor, börjar på offset 8 x 16, nedre centrum.