Logga in

Domänåret 2009 visar vägen för 2010

Pressmeddelande från 2010-03-03. Finns även tillgängligt i PDF-format.

Loopia är Sveriges största domänregistrar och har lång erfarenhet och erkänd kunskap inom området. Att säga att 2009 var ett händelserikt år för Svenska domännamnsbranschen är inte någon överdrift, här märktes det inte av någon finanskris. Men vad var det egentligen som hände 2009 och vad innebär det för 2010? Här följer en trendspaning för 2010 baserad på en tillbakablick på 2009.

Antalet . se domäner ökade med 12 % 2009 vilket kan jämföras med 8,9 % 2008. Under 2010 kommer vi för första gången se antalet .se-domäner passera en miljon och marknaden är långt ifrån mättad. Mer än 40 %* av alla svenska småföretag har idag ingen egen domän, vilket ger en stor potential när allt fler börjar utnyttja Internets möjligheter.

-När de bästa .se domänerna blir allt svårare att få tag i så kan det innebära möjligheter för andra populära domäner i Sverige att plocka marknadsandelar. Därför tror vi att .nu-domänen under 2010 kommer att bli synligare igen efter några år i skymundan, säger Jimmie Eriksson, Kontorschef på Loopia AB i Västerås.

Bortsett från DNSSEC som fortsatt kommer vara ett välanvänt diskussionsämne även under 2010 kommer det också att ges mer plats för prat om nya toppdomäner.

-Rent krasst sett så har vi faktiskt ganska få toppdomäner. Varje företag eller person oavsett geografisk plats har ett spann av ungefär fyra eller fem toppdomäner som är attraktiva för just dem. Vi tror inte att det kommer att vara så länge till, fortsätter Jimmie.

Den största händelsen 2009 gick av stapeln redan under mars månad. Efter år av arbete med förslag, utveckling, remisser, tester och inte minst diskussion så gick äntligen Stiftelsen för internetinfrastruktur över till en registry – registrar modell för toppdomänen .SE.

-Nu, nästan ett år efter införandet så känner vi, våra kunder och inte minst stiftelsen av fördelarna med snabbare, enklare och mer precis hantering, säger Jimmie.

Internationellt sett fanns det två riktigt heta ämnen som diskuterades året igenom, den globala implementeringen av DNSSEC inkl. signering av root-zonen samt att öppna samma zon för fler generiska toppdomäner (t.ex. .nyc, .eco m.fl). Dessa ämnen kommer att fortsätta vara heta diskussionsämnen under året.

Loopia är en pionjär när det gäller DNSSEC och var den första registraren i världen som lanserade stöd för denna teknik. Under 2009 märkte vi ett ökat intresse och Loopia har aktivt missionerat och delat med sig av insikter, kunskap och erfarenhet till flera stora toppdomäner Europa.

Många har förutspått att signeringen av root-zonen är det som kommer att förlösa DNSSEC och förvandla det från något för tekniska innovatörer till standard för toppdomäner. Huruvida det är sant har vi inte sett ännu men faktum är att root-zonen håller på att signeras, det betyder att tester av ett produktionsvärdigt system är på gång och målet är att allt ska vara klart till sommaren.

* Enligt SCB:s rapport ”Företagens användning av IT 2009”.

Om Loopia AB

Loopia AB är ett av Sveriges största och snabbast växande webbhotell. Företaget är en del av Mamut, en ledande leverantör av ekonomi-, CRM- och Internetlösningar till små och medelstora företag, enskilda firmor, föreningar och privatpersoner i Nordeuropa. Loopia erbjuder både privatpersoner och företag innovativa lösningar för hantering av sina webbsidor och e-post. Pålitliga tjänster med engagerad personal till konkurrenskraftiga priser. Loopia har idag verksamhet i Sverige och i Serbien. Se även www.loopia.se.

Om Loopia

Länkar

Blanketter och avtalsvillkor

Hej, behöver du hjälp?

Öppet vardagar 8-19, helger 11-15