Logga in

Loopia 💚 hållbarhet

Som Sveriges största webbhotell vill vi visa vägen mot en klimatpositiv webbhosting och det gör vi genom fokus på hållbarhet i alla led.

Vi väljer grön energi!

Att välja förnybar el är något som är självklart för oss. Därför använder vi oss av 100% förnybar el från vattenkraft till våra servrar och på vårt huvudkontor i Västerås.

Det innebär att vår serverhall drivs till 100% av förnybar el och de hemsidor som lagras hos oss är helt gröna och bidrar till en hållbar webbhosting.

EcoDataCenter - Världens första klimatpositiva datacenter!

Sedan 2021 har delar av Loopia Group sina tjänster hos det klimatpositiva datacentret EcoDataCenter. Anläggningen i Falun är byggd helt i trä och drivs till 100% av förnybar el. Den värme som alstras tas tillvara av kommunägda Falu Energi & Vatten och används där antingen direkt för uppvärmning eller till torkning av biobränsle. En helt unik lösning som gör datacentret klimatsmart på riktigt.

Vi på Loopia planerar att flytta våra servrar till EcoDataCenter under 2022-2023.

Vår bransch behöver minska sin påverkan på miljön och som marknadsledande har vi ett ansvar men också en stark vilja att gå i bräschen för det arbetet.

- Hannah Johnsson Bittmann, Chief Product Officer

Återvinning ligger oss varmt om hjärtat

För att minska den miljöpåverkan som vår utrustning har jobbar vi mot målet att återvinna 100% av vår hårdvara. Det kan handla om allt från servrar till skärmar men också möbler såsom skrivbord.

När vi nyligen gjorde en uppfräschning av vårt huvudkontor valde vi att återanvända mycket av våra möbler och det som köptes in nytt var i stor utsträckning tillverkat av återvunna material eller begagnad. Exempelvis är våra köksstolar tillverkade av 100% återvunna pet-flaskor.

Minska din miljöpåverkan med en snabb hemsida hos Loopia

Visste du att du inte bara gör dina besökare en tjänst, utan även planeten, när din hemsida är snabb? Internet står idag för samma grad av utsläpp som hela flygindustrin och en snabb hemsida på ett grönt webbhotell bidrar till att minska utsläppen.

Genom att använda Loopia för din hemsida och e-post bidrar du till en mer klimatpositiv webbhosting. Du som har din hemsida på vår Unix- eller Boost-plattform kan nu få ett emblem att visa upp på din egen hemsida. Du kan hämta den hos TheGreenWebFoundation!

Hållbarhet för oss handlar om mer än bara miljön

Hållbarhet för oss handlar inte bara om att ta hand om miljön. För oss är det även viktigt att vi tar hand om våra medarbetare på bästa sätt och vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att våra medarbetare ska spegla samhället i stort, vilket inkluderar att vara jämlika mellan könen men också att vi jobbar för mångfald i många aspekter, exempelvis etnicitet.

Idag består vår ledningsgrupp av 70 procent kvinnor, vilket gör oss unika inom en mansdominerad teknikbransch. Genom att se våra medarbetare för vilka de är tror vi att vi kan bidra till inkludering och i senare led både motivation och innovationskraft. Det här är viktigt för framtiden dels för att behålla och attrahera nya medarbetare, dels för att vi bättre ska förstå våra kunders förändrade behov.

Hej, behöver du hjälp?

Öppet vardagar 8-19, helger 11-15

Varning för phishingutskick!

Just nu ser vi en ökning av så kallade phishing-meddelanden där du bland annat ombeds förnya din domän.

Vårt råd är att du inte klickar på några länkar och tar bort meddelandet direkt. Även om det kan se så ut vid en första anblick så är dessa e-postmeddelanden ej skickade från er egna e-postadress eller från oss på Loopia.

Du kan se eventuella fakturor från oss i din kundzon, där kan du också se när din domän löper ut. Läs gärna mer på vår blogg //Loopia Support