Detaljerad prislista för domäner

Nedan följer prislistan för samtliga domänärenden. Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte ut ett högre pris för förnyelse än nyregistrering. Notera dock att eventuella kampanjpriser endast gäller nyregistrering.

Priser och ärenden

Nedan ser du våra domänärenden och priserna för dessa. Samtliga priser är angivna inklusive moms. Domännamn säljs till självkostnadspris. Vi tillämpar 30 dagars fakturering, dock påbörjas registreringsförfarandet av domännamn först när betalning inkommit. Fram tills dess att betalning är mottagen kan alltså domännamnet registreras av någon annan.

Domäntyp Registrering Förnyelse Återaktivering Transfer Överlåtelse
.SE
.SE
149,00 kr
.SE
149,00 kr
.SE
149,00 kr
.SE
0,00 kr
.SE
129,00 kr 3
.COM
.COM
149,00 kr
.COM
149,00 kr
.COM
619,00 kr
.COM
149,00 kr
.COM
129,00 kr 3
.NU
.NU
159,00 kr
.NU
159,00 kr
.NU
159,00 kr
.NU
0,00 kr
.NU
129,00 kr 3
.FI
.FI
229,00 kr
.FI
229,00 kr
.FI
499,00 kr
.FI
229,00 kr
.FI
129,00 kr 3
.EU
.EU
149,00 kr
.EU
149,00 kr
.EU
159,00 kr
.EU
149,00 kr
.EU
129,00 kr 3
.ONLINE
.ONLINE
429,00 kr
.ONLINE 2
429,00 kr
.ONLINE
1 199,00 kr
.ONLINE
429,00 kr
.ONLINE
129,00 kr 3
.SITE
.SITE
379,00 kr
.SITE
379,00 kr
.SITE
1 199,00 kr
.SITE
379,00 kr
.SITE
129,00 kr 3
.TECH
.TECH
349,00 kr
.TECH
349,00 kr
.TECH
1 199,00 kr
.TECH
349,00 kr
.TECH
129,00 kr 3
.GRATIS
.GRATIS
299,00 kr
.GRATIS 2
299,00 kr
.GRATIS
999,00 kr
.GRATIS
299,00 kr
.GRATIS
129,00 kr 3
.CLUB
.CLUB
229,00 kr
.CLUB
229,00 kr
.CLUB
999,00 kr
.CLUB
229,00 kr
.CLUB
129,00 kr 3
.GURU
.GURU
429,00 kr
.GURU
429,00 kr
.GURU
999,00 kr
.GURU
429,00 kr
.GURU
129,00 kr 3
.WEBSITE
.WEBSITE
309,00 kr
.WEBSITE
309,00 kr
.WEBSITE
999,00 kr
.WEBSITE 2
309,00 kr
.WEBSITE
129,00 kr 3
.EMAIL
.EMAIL
299,00 kr
.EMAIL
299,00 kr
.EMAIL
999,00 kr
.EMAIL 2
299,00 kr
.EMAIL
129,00 kr 3
.LINK
.LINK
139,00 kr
.LINK
139,00 kr
.LINK
999,00 kr
.LINK
136,50 kr
.LINK
129,00 kr 3
.ME
.ME
229,00 kr
.ME
229,00 kr
.ME
399,00 kr
.ME
229,00 kr
.ME
129,00 kr 3
.NET
.NET
159,00 kr
.NET
159,00 kr
.NET
609,00 kr
.NET
159,00 kr
.NET
129,00 kr 3
.ORG
.ORG
159,00 kr
.ORG
159,00 kr
.ORG
629,00 kr
.ORG
159,00 kr
.ORG
129,00 kr 3
.BIZ
.BIZ
179,00 kr
.BIZ
179,00 kr
.BIZ
639,00 kr
.BIZ
179,00 kr
.BIZ
129,00 kr 3
.INFO
.INFO
169,00 kr
.INFO
169,00 kr
.INFO
639,00 kr
.INFO
169,00 kr
.INFO
129,00 kr 3
.MOBI
.MOBI
249,00 kr
.MOBI
249,00 kr
.MOBI
399,00 kr
.MOBI
249,00 kr
.MOBI
129,00 kr 3
.NAME
.NAME
129,00 kr
.NAME
129,00 kr
.NAME
399,00 kr
.NAME
129,00 kr
.NAME
129,00 kr 3
.TV
.TV
459,00 kr
.TV
459,00 kr
.TV
829,00 kr
.TV
459,00 kr
.TV
129,00 kr 3
.DK
.DK
149,00 kr
.DK
- 1
.DK
- 1
.DK
- 1
.DK
- 1
.NO
.NO
149,00 kr
.NO
149,00 kr
.NO
129,00 kr
.NO
0,00 kr
.NO
149,00 kr + 129,00 kr 3
.BE
.BE
119,00 kr
.BE
119,00 kr
.BE
149,00 kr
.BE
119,00 kr
.BE
119,00 kr + 129,00 kr 3
.PL
.PL
189,00 kr
.PL
189,00 kr
.PL
149,00 kr
.PL
189,00 kr
.PL
189,00 kr + 129,00 kr 3
.AT
.AT
159,00 kr
.AT
159,00 kr
.AT
319,00 kr
.AT
159,00 kr
.AT
159,00 kr + 129,00 kr 3
.CC
.CC
289,00 kr
.CC
289,00 kr
.CC
419,00 kr
.CC
289,00 kr
.CC
129,00 kr 3
.CO.UK 2
.CO.UK 2
119,00 kr
.CO.UK 2
119,00 kr
.CO.UK 2
269,00 kr
.CO.UK 2
238,00 kr
.CO.UK
129,00 kr 3
.ORG.UK 2
.ORG.UK 2
119,00 kr
.ORG.UK 2
119,00 kr
.ORG.UK 2
269,00 kr
.ORG.UK 2
198,00 kr
.ORG.UK
129,00 kr 3
  1. Hanteras av respektive registry.
  2. Dessa domäntyper förnyas per två år.
  3. Överlåtelsekostnaden på 129 kr gäller per överlåtelseärende, för .no, .be, .pl och .at tillkommer en avgift per domännamn.

Registrera domännamn

Fyll i nedanstående formulär för att söka efter lediga domäner.
Vill du söka efter flera domännamn så anger du ett domännamn på varje rad.

Sök domännamn:
?

Hej, behöver du hjälp?

Öppet vardagar 7-21, helger 11-15

 
021-12 82 22 Stängt