Logga in

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem

Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla tjänster, ge dig en bättre upplevelse, förbättra tjänster och ge erbjudanden som passar just dina behov.

Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Typ av personuppgifter vi samlar in

Kontaktuppgifter

När du blir kund hos Loopia samlar vi in dina kontaktuppgifter:
Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer.

Information om dina tjänster

Vi sparar även data om vilka av våra tjänster du beställer och använder samt på vilket sätt du använder dem.

Supportärenden

När du kontaktar vår support samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende.


Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar data som...

 • ...du uppger själv när du blir kund hos oss.
 • ...du uppger när du kontaktar oss i form av noteringar, chatt-konversationer, e-post och inspelade samtal.
 • ...skapas när du använder våra tjänster – t ex när du besöker vår hemsida eller loggar in i kundzonen.
 • ...vi hämtar från andra källor – t ex UC AB.
 • ...samlas via cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Exakt vilken information vi samlar in om just dig beror på vilken/vilka av våra tjänster du använder.


Det här använder vi personuppgifter till

För att vi ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:

 • Krav för att fullgöra avtalet med dig.
 • Krav för att fullgöra en för Loopia rättslig förpliktelse.
 • Behandlingen ligger i både ditt och Loopias intresse.
 • Samtycke från dig för just den behandlingen.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att hantera och leverera de tjänster du beställt och prenumererar på, samt personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av de tjänster du använder.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

Kommunikation och support

Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp.

Vi använder dina kontaktuppgifter och information om vilka tjänster du använder som grund för fakturor, nyhetsbrev, viktig information om dina tjänster, erbjudanden och tips om hur du kan använda våra tjänster.

Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.

Utveckling av våra tjänster och produkter

Vi behandlar personuppgifter kring hur du använder våra tjänster samt från kontakt med oss som underlag för att förbättra din upplevelse specifikt och våra tjänster generellt.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Marknadsföring

För att kunna marknadsföra relevanta produkter och tjänster till dig efter dina behov behandlar vi personuppgifter om vilka tjänster du använder och hur du använder dem.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Säkerhet och förhindrande av missbruk

Vi behandlar personuppgifter i syfte att upptäcka och förhindra följande för våra tjänster och i vårt nätverk:

 • missbruk
 • intrångsförsök
 • attacker i form av t ex virus, DDOS
 • lagbrott
 • användning av våra tjänster som strider mot våra villkor

Rättslig grund: Fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.

Lagstadgade skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.


Så här länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen. Kontakta vårt dataskyddsombud för detaljer.


Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Partners och underleverantörer

Vi har avtal med samtliga partners och underleverantörer inom EU, och EU standardavtalsklausuler för alla utanför EU. Avtalen reglerar bland annat vilka personuppgifter som behandlas, varför behandling görs, hur personuppgifter skall skyddas och hur länge de behandlas. Avtalen innehåller också instruktioner från personuppgiftsansvarig till personuppgiftsbiträde hur personuppgifterna får behandlas.

Notera särskilt att punkt 4.1 i bilaga A i Loopias allmänna tjänstevillkor även gäller överföring till tredje land.

Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner.

Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer.

Loopia uppdaterar denna förteckning med ändringar i personuppgiftsbiträdesförhållanden när sådana ändringar planeras. Ändringar införs i denna förteckning minst en månad innan ändringen genomförs.

Vi kan enligt nedanstående syften komma att dela viss data till följande partners och underleverantörer.


Marknadsförings- och analyssyfte

Partner Personuppgifter som delas och varför
Loopia Group AB Analys av Loopia ABs kundbas i marknadsföringssyfte.
Exponea Cookie-data i syfte att spåra och analysera besök och köp på Loopias webbplatser samt kontaktinformation för exempelvis utskick av nyhetsbrev.
Google Analysdata via tredjepartscookie samt pseudonymiserade e-postadresser och pseudonymiserade telefonnummer för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster. Analys av kunds kontaktuppgifter, kontoinformation och fakturering förekommer via Google G Suite (Drive, Docs, Sheets) och Google BigQuery i exempelvis produktutvecklingssyfte. Analyser visualiseras även via Google Data Studio.
Hevo Data Kontaktuppgifter, kontoinformation och fakturering för överföring av data till Google BigQuery i analyssyfte.
Facebook Analysdata via tredjepartscookie samt pseudonymiserade e-postadresser i marknadsföringssyfte.
Hotjar Analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster.
Tradedoubler Cookie-data i syfte att spåra köp som sker via affiliateannonsering (annonsnätverk med provision).
Liidio Oy (Leadfeeder) Analysdata via tredjepartscookie i marknadsföringssyfte.
Trustpilot Information om köp nödvändig för att möjliggöra validerade recensioner av Loopias produkter.
Fullstory Analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster.

I syfte att leverera beställda tjänster

Partner Personuppgifter som delas och varför
Active24 S.R.O. Data som krävs för att vårt tjeckiska systerbolag ska kunna lagra hemsidor byggda i Loopia Sitebuilder (Yola) samt MS SQL och vår shared hosting Windows-plattform.
Ascio Data som krävs för att registrera, hantera, förnya och övervaka domännamn (förutom de domännamn där Loopia själva är registrar: .SE, .NU och .EU).
Basekit Data som krävs för att sätta upp ett konto för dig hos vår leverantör av Loopia Sitebuilder (Basekit).
EURid Data som krävs för att registrera, hantera och förnya domännamn av typen .EU.
Internetstiftelsen i Sverige (IIS) Data som krävs för att registrera, hantera och förnya domännamn av typen .SE och .NU.
Google Hantering av kunds kontaktuppgifter, kontoinformation och fakturering förekommer via Google G Suite (Drive, Docs, Sheets) som underlag för felsökning, administration av tjänster samt koordinering av säkerhetsarbete.
Loopia D.o.o Vårt dotterbolag i Serbien där en del av vårt utvecklarteam sitter har tillgång till viss kunddata via vår utvecklingsmiljö för felsökning och produktutveckling.
Microsoft Data som krävs för att konfigurera och administrera Microsoft 365-konton för dig hos Microsoft.
OpenSRS Data som krävs för att registrera, hantera, förnya och övervaka domännamn (förutom de domännamn där Loopia själva är registrar: .SE, .NU och .EU).
rankingCoach GmbH Data som krävs för att konfigurera och administrera tjänsterna LoopiaSEO och LoopiaListings för dig hos rankingCoach.
Websupport S.R.O Vårt slovakiska systerbolag. Behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och hantera fakturering och betalning av de tjänster du använder, samt för att hantera och leverera våra VPS-tjänster. En del av vårt utvecklingsteam sitter även här och har tillgång till viss kunddata via vår utvecklingsmiljö för felsökning och produktutveckling.

I syfte att ta betalt för våra tjänster

Partner Personuppgifter som delas och varför
Nets Data som krävs för att genomföra en kortbetalning.
DNB Data som krävs vid manuella återbetalningar via Bankgiro.
Strålfors Data som krävs för att skicka en pappersfaktura.
UC AB Data som krävs för att kontrollera äktheten i de personuppgifter som anges vid beställning.
Truid AB Data som krävs för att kontrollera äktheten i de personuppgifter som anges vid beställning.

Övrigt

Partner Personuppgifter som delas och varför
Atlassian Produkterna Jira och Confluence används för produktutveckling och intern kunskapsdelning.
LiveAgent Data som krävs för att leverera supporttjänstens ärendehantering.
Puzzel Data som krävs för att leverera supporttjänster som återuppringning, chatt och samtalsinspelning.
Visma Consulting Personnummer samt namn delas för att möjliggöra identifiering av kunden via BankID.
Slack Data som krävs för internkommunikation inom Loopia Group för att möjliggöra felsökning och tillhandahålla service. Detta inkluderar kontaktinformation, teknisk kundmetadata, kundfakturainformation, information om kundsupport och händelser i tekniska loggar.
Websupport S.R.O Data som krävs för att vårt slovakiska systerföretag ska tillhandahålla och hantera vår användning av kommunikationsplattformen Slack. Detta inkluderar alla Slack-konversationer för datalagring och portabilitetsändamål.
PerformIQ Data som krävs för att leverera supporttjänster då vi genom PerformIQ anlitar konsulter till vårt supportteam.
Frilansande konsulter Data som krävs för att leverera supporttjänster då vi ibland anlitar konsulter till vårt team.
Pipedrive CRM-verktyg där kundinformation samt kunders köphistorik behandlas för att kunna leverera supporttjänster och återkoppling.
Monarx Inc Kunders uppladdade filer som kontinuerligt scannas i syfte att hitta säkerhetshål eller skadlig kod.

Myndigheter

På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till t ex Polisen.


Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Till exempel SSL/TLS, PGP och envägs hash-algoritmer.

Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.

Vi har policyer och säkerhetsrutiner för bland annat:

 • informationssäkerhet
 • incidenthantering
 • riskanalys
 • mjukvaruppdateringar
 • säker konfiguration och hantering av enheter
 • kontor och serverhallar
 • mjukvaruutveckling
 • upplärning och utbildning

Loopias personal är bundna av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver.


Du bestämmer över dina personuppgifter

Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar.

Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig.

Läs mer här om vilka rättigheter du har rörande dina personuppgifter »


Dina och dina användares personuppgifter när Loopia agerar personuppgiftsbiträde

I de fall du är personuppgiftsansvarig och Loopia agerar personuppgiftsbiträde så regleras vår behandling av dina kunders personuppgifter i vår avtalsbilaga Personuppgiftsbiträdesavtal. Till exempel om du driver en webshop hos Loopia där dina kunders beställningar lagras och behandlas på våra servrar, de epostkonton du har hos oss eller den data du har i våra databastjänster


Så här behandlar vi dina personuppgifter när du inte längre är kund

När du säger upp ditt konto tar vi bort alla dina personuppgifter där det inte längre finns syfte för fortsatt behandling. Vi meddelar även de eventuella partners och underleverantörer som behandlat din data att den ska raderas hos dem.

Det som bland annat tas bort är dina...

 • ...eventuella hemsidor och databaser.
 • ...eventuella domännamn och dns-inställningar.
 • ...eventuella e-postadresser med tillhörande e-postmeddelanden.
 • ...personuppgifter i vårt CRM-system.
 • ...säkerhetskopior av ovanstående tas bort enligt vårt schema för säkerhetskopior.

Bland det som inte tas bort finns bland annat:

 • Data som krävs enligt bokföringslagen.

Hej, behöver du hjälp?

Mån-tors: 09:00 - 18:00 / Fredag: 09:00 - 17:00 Helger: 11-15

Varning för e-postbedrägeri / nätfiske!

Just nu ser vi en ökning av så kallade e-postbedrägerier/nätfiske-meddelanden där du bland annat ombeds förnya din domän, förnya webbhotell eller att en betalning inte gått igenom.

Vårt råd är att du inte klickar på några länkar och tar bort meddelandet direkt. Även om det kan se så ut vid en första anblick så är dessa e-postmeddelanden ej skickade från er egna e-postadress eller från oss på Loopia.

Du kan se eventuella fakturor från oss i din kundzon, där kan du också se när din domän löper ut. Läs gärna mer på vår blogg

//Loopia Support