contact

Struct som beskriver en kontaktperson som kan användas som ägare, administrativ kontakt eller faktureringskontakt för ett domännamn.

Datatyp

struct. Värdet för alla fält är av typen string.

Fält

firstname
string
Förnamn för kontakten.
lastname
string
Efternamn för kontakten.
company
string
Kontaktens företag, blankt om privatperson.
street
string
Första raden i gatuadressen för kontakten.
street2
string
Andra raden i gatuadressen för kontakten.
zip
string
Kontaktens postnummer.
city
string
Kontaktens ort.
country_iso2
string
Kontaktens land, två bokstävers ISO3166-1 förkortning (se för Sverige).
orgno
string
Kontaktens person eller organisationsnummer på formatet 556633-9304.
norid_pid
string
Norid PID krävs för privatpersoner vid beställningar av .NO domäner, i andra fall kan det utelämnas.
phone
string
Kontaktens telefonnummer på formatet 021-128222.
cell
string
Kontaktens mobilnummer om tillgängligt, samma format som phone.
fax
string
Kontaktens faxnummer om tillgängligt, samma format som phone.
email
string
Kontaktens e-postadress.

Hej, behöver du hjälp?

Öppet vardagar 7-21, helger 11-15

Varning för utskick i Loopias namn

Vi vill återigen varna för falska utskick som just nu skickas till domäninnehavare.
Dessa dåligt formulerade utskick kommer inte från oss på Loopia och man ska ej klicka på länkarna i utskicken och ej heller ange sina kontouppgifter.

Vi rekommenderar också att man i sin Loopia Kundzon aktiverar funktionen som enbart tillåter inloggning via BankID.

 
021-12 82 22 Stängt