Logga in

getUnpaidInvoices

Denna metod hämtar alla obetalda fakturor i ett konto. Se även getInvoice.

Syntax

invoice_obj[] = getInvoice(username, password [, customer_number], with_vat)

Returvärde

invoice_obj[], metoden returnerar en array av invoice_obj där varje struct motsvarar en obetald faktura.

Parametrar

username
string
Användarnamn för LoopiaAPI.
password
string
Lösenord för LoopiaAPI.
customer_number
string
Kundnummer för kontot. Används endast av återförsäljare som arbetar med kunds konto.
with_vat
boolean
1 om belopp ska anges inklusive moms, 0 annars.

Hej, behöver du hjälp?

Vardagar: 8-19 Helger: 11-15