createNewAccount

Denna metod lägger till ett nytt Loopia-konto samt registrerar domänen som används som användarnamn om detta anges i metodanropet.

Syntax

create_account_status_obj = createNewAccount(username, password, domain, owner_contact, billing_contact_reseller, tech_contact_reseller, buy_domain, domain_configuration, account_type, end_user_has_accepted_terms)

Returvärde

create_account_status_obj, metoden returnerar en struct av typen create_account_status_obj.

Parametrar

username
string
Användarnamn för LoopiaAPI.
password
string
Lösenord för LoopiaAPI.
domain
string
Användarnamn för kontot som ska skapas samt domän som ska registreras om buy=1 (ACE-kodat om det är en IDN-domän).
owner_contact
contact
Ägaruppgifter för kontot / domänen.
billing_contact_reseller
boolean
1 om återförsäljaren ska vara fakturakontakt, 0 om fakturor ska skickas direkt till kunden.
tech_contact_reseller
boolean
1 om återförsäljaren ska vara teknisk kontakt, 0 om teknisk information ska skickas direkt till kunden.
buy_domain
boolean
1 om domänen ska registreras, 0 annars.
domain_configuration
domain_configuration
Domänkonfiguration.
account_type
account_type
Kontotyp.
end_user_has_accepted_terms
boolean
Måste vara 1 och slutkunden måste ha godkänt alla relevanta avtal.

Hej, behöver du hjälp?

Öppet vardagar 7-21, helger 11-15

Har din e-post plötsligt slutat fungera?

Om din e-postklient plötsligt slutat kunna hämta eller skicka e-post kan det bero på en uppdatering som gjorts hos oss där vi fasat ut några gamla IP adresser kopplade till e-postsystemet.

Lösningen är lyckligtvis mycket enkel; kontrollera dina kontoinställningar och att du ansluter till "mailcluster.loopia.se" både för inkommande (IMAP/POP3) samt utgående (SMTP) e-post så kommer det fungera som vanligt igen!

Du finner våra guider för att konfigurera din e-postklient här

 
021-12 82 22 Stängt