createNewAccount

Denna metod lägger till ett nytt Loopia-konto samt registrerar domänen som används som användarnamn om detta anges i metodanropet.

Syntax

create_account_status_obj = createNewAccount(username, password, domain, owner_contact, billing_contact_reseller, tech_contact_reseller, buy_domain, domain_configuration, account_type, end_user_has_accepted_terms)

Returvärde

create_account_status_obj, metoden returnerar en struct av typen create_account_status_obj.

Parametrar

username
string
Användarnamn för LoopiaAPI.
password
string
Lösenord för LoopiaAPI.
domain
string
Användarnamn för kontot som ska skapas samt domän som ska registreras om buy=1 (ACE-kodat om det är en IDN-domän).
owner_contact
contact
Ägaruppgifter för kontot / domänen.
billing_contact_reseller
boolean
1 om återförsäljaren ska vara fakturakontakt, 0 om fakturor ska skickas direkt till kunden.
tech_contact_reseller
boolean
1 om återförsäljaren ska vara teknisk kontakt, 0 om teknisk information ska skickas direkt till kunden.
buy_domain
boolean
1 om domänen ska registreras, 0 annars.
domain_configuration
domain_configuration
Domänkonfiguration.
account_type
account_type
Kontotyp.
end_user_has_accepted_terms
boolean
Måste vara 1 och slutkunden måste ha godkänt alla relevanta avtal.

Hej, behöver du hjälp?

Öppet vardagar 7-21, helger 11-15

Är du kund till .SE Direkt och har frågor om flytten till oss?

Just nu pågår en flytt av kunderna från SE Direkt till oss på Loopia. När ett konto är färdigflyttat till oss kommer vi att skicka ut användaruppgifterna till kontots kontaktadress.

Önskar du enbart att ha din domän hos Loopia kan du i din Loopia Kundzon nedgradera ditt konto till LoopiaDomän under kontoinställningar.

Du kan se svaret på de vanligaste frågorna om flytten på denna sidan.

(Questions in English? See this page!)

//Loopia Support

 
021-12 82 22 Stängt