Logga in

orderDomain

Denna metod lägger till ett nytt domännamn i ett existerande Loopia-konto för att registrera detta.

Syntax

status = orderDomain(username, password, [customer_number,] domain, has_accepted_terms_and_conditions)

Returvärde

status, metoden returnerar en statuskod som är OK om allt gick väl.

Parametrar

username
string
Användarnamn för LoopiaAPI.
password
string
Lösenord för LoopiaAPI.
customer_number
string
Kundnummer för kontot där domänen ska registreras. Används endast av återförsäljare för att beställa domännamn till en kunds konto.
domain
string
Domän att lägga till i kontot och registrera (ACE-kodat om det är en IDN-domän).
has_accepted_terms_and_conditions
boolean
1 om kontoägaren har accepterat alla avtalsvillkor för registreringen vilka finns tillgängliga på loopia.se/avtalsvillkor/, 0 annars.

Hej, behöver du hjälp?

Vardagar: 8-19 Helger: 11-15