Beställ domän till befintligt konto

Detta exempel visar hur man via Perl ansluter till vår XML-RPC-server och registrerar ett domännamn som betalas med Loopia PrePAID-krediter. Vidare läggs domänkonfiguration upp för att skicka all besökstrafik till 127.0.0.1 både för domänen i sig och eventuella subdomäner.

Notera att kodexemplet nedan inte innehåller någon felhantering för läsbarhetens skull.

Exempel

Nedan följer koden för ovanstående exempel.


#!/usr/bin/perl

use RPC::XML;
use RPC::XML::Client;
use Data::Dumper;
use Encode;

my $global_check_domain_server_url = 
  'https://api.loopia.se/RPCSERV';

my $global_username = "YOUR_USERNAME";
my $global_password = "YOUR_PASSWORD";

my $client = 
  RPC::XML::Client->new($global_check_domain_server_url);
$RPC::XML::ENCODING = "UTF-8";

my $response = $client->simple_request('orderDomain',
  $global_username, $global_password, $domain,
  RPC::XML::boolean->new(1));

print "Account created: " . Dumper($response) . "\n\n";
die unless defined($response);

$response = $client->simple_request('getDomain', $global_username,
  $global_password, $domain);

print "Domain object: " . Dumper($response) . "\n\n";

my $reference_no = $response->{"reference_no"};
my $amount = $response->{"unpaid_amount"};

$response = $client->simple_request('payInvoiceUsingCredits',
  $global_username, $global_password,
  RPC::XML::string->new($reference_no));

print "Invoice $reference_no paid ($amount SEK): " . 
  Dumper($response) . "\n\n";

$response = $client->simple_request('addSubdomain',
  $global_username, $global_password, $domain, "\@");
  
print "Subdomain added: " . Dumper($response) . "\n\n";

$response = $client->simple_request('addZoneRecord',
  $global_username, $global_password, $domain, "\@",
  { "type" => "A", "priority" => undef, "ttl" => "300",
  "rdata" => "127.0.0.1" });
  
print "Record added: " . Dumper($response) . "\n\n";

$response = $client->simple_request('addSubdomain',
  $global_username, $global_password, $domain, "*");

print "Subdomain added: " . Dumper($response) . "\n\n";

$response = $client->simple_request('addZoneRecord',
  $global_username, $global_password, $domain, "*",
  { type => "A", "priority" => undef, "ttl" =>"300",
  "rdata" => "127.0.0.1" });
  
print "Record added: " . Dumper($response) . "\n\n";


Hej, behöver du hjälp?

Öppet vardagar 7-21, helger 11-15

Varning för utskick i Loopias namn

Vi vill återigen varna för falska utskick som just nu skickas till domäninnehavare.
Dessa dåligt formulerade utskick kommer inte från oss på Loopia och man ska ej klicka på länkarna i utskicken och ej heller ange sina kontouppgifter.

Vi rekommenderar också att man i sin Loopia Kundzon aktiverar funktionen som enbart tillåter inloggning via BankID.

 
021-12 82 22 Stängt