Beställ domän till befintligt konto

Detta exempel visar hur man via Perl ansluter till vår XML-RPC-server och registrerar ett domännamn som betalas med Loopia PrePAID-krediter. Vidare läggs domänkonfiguration upp för att skicka all besökstrafik till 127.0.0.1 både för domänen i sig och eventuella subdomäner.

Notera att kodexemplet nedan inte innehåller någon felhantering för läsbarhetens skull.

Exempel

Nedan följer koden för ovanstående exempel.


#!/usr/bin/perl

use RPC::XML;
use RPC::XML::Client;
use Data::Dumper;
use Encode;

my $global_check_domain_server_url = 
  'https://api.loopia.se/RPCSERV';

my $global_username = "YOUR_USERNAME";
my $global_password = "YOUR_PASSWORD";

my $client = 
  RPC::XML::Client->new($global_check_domain_server_url);
$RPC::XML::ENCODING = "UTF-8";

my $response = $client->simple_request('orderDomain',
  $global_username, $global_password, $domain,
  RPC::XML::boolean->new(1));

print "Account created: " . Dumper($response) . "\n\n";
die unless defined($response);

$response = $client->simple_request('getDomain', $global_username,
  $global_password, $domain);

print "Domain object: " . Dumper($response) . "\n\n";

my $reference_no = $response->{"reference_no"};
my $amount = $response->{"unpaid_amount"};

$response = $client->simple_request('payInvoiceUsingCredits',
  $global_username, $global_password,
  RPC::XML::string->new($reference_no));

print "Invoice $reference_no paid ($amount SEK): " . 
  Dumper($response) . "\n\n";

$response = $client->simple_request('addSubdomain',
  $global_username, $global_password, $domain, "\@");
  
print "Subdomain added: " . Dumper($response) . "\n\n";

$response = $client->simple_request('addZoneRecord',
  $global_username, $global_password, $domain, "\@",
  { "type" => "A", "priority" => undef, "ttl" => "300",
  "rdata" => "127.0.0.1" });
  
print "Record added: " . Dumper($response) . "\n\n";

$response = $client->simple_request('addSubdomain',
  $global_username, $global_password, $domain, "*");

print "Subdomain added: " . Dumper($response) . "\n\n";

$response = $client->simple_request('addZoneRecord',
  $global_username, $global_password, $domain, "*",
  { type => "A", "priority" => undef, "ttl" =>"300",
  "rdata" => "127.0.0.1" });
  
print "Record added: " . Dumper($response) . "\n\n";


Hej, behöver du hjälp?

Öppet vardagar 7-21, helger 11-15

Är du kund till .SE Direkt och har frågor om flytten till oss?

Just nu pågår en flytt av kunderna från SE Direkt till oss på Loopia. När ett konto är färdigflyttat till oss kommer vi att skicka ut användaruppgifterna till kontots kontaktadress.

Funktioner i Loopia kundzon, såsom sammanslagning och överlåtelse, kommer att öppna inom några dagar.

Önskar du enbart att ha din domän hos Loopia kan du i din Loopia Kundzon nedgradera ditt konto till LoopiaDomän under kontoinställningar.

Du kan se svaret på de vanligaste frågorna om flytten på denna sidan.

(Questions in English? See this page!)

//Loopia Support

 
021-12 82 22 Stängt