Logga in

removeDomain

Denna metod tar bort ett domännamn ur angivet konto. Att domännamnet tas bort innebär att det inte längre förnyas av Loopia.

Syntax

status = removeDomain(username, password, [customer_number,] domain, deactivate)

Returvärde

status, metoden returnerar en statuskod som är OK om allt gick väl.

Parametrar

username
string
Användarnamn för LoopiaAPI.
password
string
Lösenord för LoopiaAPI.
customer_number
string
Kundnummer för kontot. Används endast av återförsäljare som arbetar med kunds konto.
domain
string
Domännamn som ska tas bort.
deactivate
boolean
1 om domännamnet ska deaktiveras först och tas bort på förfallodagen, 0 om domännamnet ska tas bort direkt.

Hej, behöver du hjälp?

Öppet vardagar 8-19, helger 11-15