Skapa konto och registrera domän

Detta exempel visar hur en återförsäljare via Perl ansluter till vår XML-RPC-server, skapar ett webbhotellskonto och registrerar ett domännamn.

Notera att kodexemplet nedan inte innehåller någon felhantering för läsbarhetens skull.

Exempel

Nedan följer koden för ovanstående exempel.

 
#!/usr/bin/perl

use RPC::XML;
use RPC::XML::Client;
use Data::Dumper;
use Encode;

my $global_check_domain_server_url = 
  'https://api.loopia.se/RPCSERV';

my $global_username = "YOUR_USERNAME";
my $global_password = "YOUR_PASSWORD";

my $client = 
  RPC::XML::Client->new($global_check_domain_server_url);
$RPC::XML::ENCODING = "UTF-8";

my $contact = {	"firstname" => "Anders",
  "lastname" => "Andersson",
  "company" => "Loopia AB",
  "street" => "Kopparbergsvägen 8",
  "street2" => "",
  "zip" => "722 13",
  "city" => "Västerås",
  "country_iso2" => "se",
  "orgno" => "556633-9304",
  "phone" => "021-128222",
  "cell" => "",
  "fax" => "",
  "email" => "info\@loopia.se" };

foreach my $key (keys %$contact) {
	Encode::from_to($contact->{$key}, 'UTF-8', 'UTF-8');
}

my $domain = "anderstestarapi" . `date +%s | tr -d "\n"` . ".se";

my $response = 
  $client->simple_request('createNewAccount', $global_username,
  $global_password, $domain, $contact, RPC::XML::boolean->new(0),
  RPC::XML::boolean->new(0), RPC::XML::boolean->new(1),
  'HOSTING_UNIX', 'HOSTING_BUSINESS', RPC::XML::boolean->new(1));

print "Account created: " . Dumper($response) . "\n\n";

 

Hej, behöver du hjälp?

Öppet vardagar 7-21, helger 11-15

Varning för utskick i Loopias namn

Vi vill återigen varna för falska utskick som just nu skickas till domäninnehavare.
Dessa dåligt formulerade utskick kommer inte från oss på Loopia och man ska ej klicka på länkarna i utskicken och ej heller ange sina kontouppgifter.

Vi rekommenderar också att man i sin Loopia Kundzon aktiverar funktionen som enbart tillåter inloggning via BankID.

 
021-12 82 22 Stängt