Skapa konto och registrera domän

Detta exempel visar hur en återförsäljare via Perl ansluter till vår XML-RPC-server, skapar ett webbhotellskonto och registrerar ett domännamn.

Notera att kodexemplet nedan inte innehåller någon felhantering för läsbarhetens skull.

Exempel

Nedan följer koden för ovanstående exempel.

 
#!/usr/bin/perl

use RPC::XML;
use RPC::XML::Client;
use Data::Dumper;
use Encode;

my $global_check_domain_server_url = 
  'https://api.loopia.se/RPCSERV';

my $global_username = "YOUR_USERNAME";
my $global_password = "YOUR_PASSWORD";

my $client = 
  RPC::XML::Client->new($global_check_domain_server_url);
$RPC::XML::ENCODING = "UTF-8";

my $contact = {	"firstname" => "Anders",
  "lastname" => "Andersson",
  "company" => "Loopia AB",
  "street" => "Kopparbergsvägen 8",
  "street2" => "",
  "zip" => "722 13",
  "city" => "Västerås",
  "country_iso2" => "se",
  "orgno" => "556633-9304",
  "phone" => "021-128222",
  "cell" => "",
  "fax" => "",
  "email" => "info\@loopia.se" };

foreach my $key (keys %$contact) {
	Encode::from_to($contact->{$key}, 'UTF-8', 'UTF-8');
}

my $domain = "anderstestarapi" . `date +%s | tr -d "\n"` . ".se";

my $response = 
  $client->simple_request('createNewAccount', $global_username,
  $global_password, $domain, $contact, RPC::XML::boolean->new(0),
  RPC::XML::boolean->new(0), RPC::XML::boolean->new(1),
  'HOSTING_UNIX', 'HOSTING_BUSINESS', RPC::XML::boolean->new(1));

print "Account created: " . Dumper($response) . "\n\n";

 

Hej, behöver du hjälp?

Öppet vardagar 7-21, helger 11-15

Är du kund till .SE Direkt och har frågor om flytten till oss?

Just nu pågår en flytt av kunderna från SE Direkt till oss på Loopia. När ett konto är färdigflyttat till oss kommer vi att skicka ut användaruppgifterna till kontots kontaktadress.

Funktioner i Loopia kundzon, såsom sammanslagning och överlåtelse, kommer att öppna inom några dagar.

Önskar du enbart att ha din domän hos Loopia kan du i din Loopia Kundzon nedgradera ditt konto till LoopiaDomän under kontoinställningar.

Du kan se svaret på de vanligaste frågorna om flytten på denna sidan.

(Questions in English? See this page!)

//Loopia Support

 
021-12 82 22 Stängt