Logga in

Skapa konto och registrera domän

Detta exempel visar hur en återförsäljare via Perl ansluter till vår XML-RPC-server, skapar ett webbhotellskonto och registrerar ett domännamn.

Notera att kodexemplet nedan inte innehåller någon felhantering för läsbarhetens skull.

Exempel

Nedan följer koden för ovanstående exempel.

 
#!/usr/bin/perl

use RPC::XML;
use RPC::XML::Client;
use Data::Dumper;
use Encode;

my $global_check_domain_server_url = 
  'https://api.loopia.se/RPCSERV';

my $global_username = "YOUR_USERNAME";
my $global_password = "YOUR_PASSWORD";

my $client = 
  RPC::XML::Client->new($global_check_domain_server_url);
$RPC::XML::ENCODING = "UTF-8";

my $contact = {	"firstname" => "Anders",
  "lastname" => "Andersson",
  "company" => "Loopia AB",
  "street" => "Kopparbergsvägen 8",
  "street2" => "",
  "zip" => "722 13",
  "city" => "Västerås",
  "country_iso2" => "se",
  "orgno" => "556633-9304",
  "phone" => "021-128222",
  "cell" => "",
  "fax" => "",
  "email" => "info\@loopia.se" };

foreach my $key (keys %$contact) {
	Encode::from_to($contact->{$key}, 'UTF-8', 'UTF-8');
}

my $domain = "anderstestarapi" . `date +%s | tr -d "\n"` . ".se";

my $response = 
  $client->simple_request('createNewAccount', $global_username,
  $global_password, $domain, $contact, RPC::XML::boolean->new(0),
  RPC::XML::boolean->new(0), RPC::XML::boolean->new(1),
  'HOSTING_UNIX', 'HOSTING_BUSINESS', RPC::XML::boolean->new(1));

print "Account created: " . Dumper($response) . "\n\n";

 

Hej, behöver du hjälp?

Öppet vardagar 8-19, helger 11-15