transferCredits

Denna metod överför LoopiaPrePAID-krediter inbetalda före 2015-12-04 från ett konto till ett annat.

Syntax

status = transferCredits(username, password, sender_username, sender_password, recipient_username, recipient_password, amount)

Returvärde

status, metoden returnerar en statuskod som är OK om allt gick väl.

Parametrar

username
string
Användarnamn för LoopiaAPI.
password
string
Lösenord för LoopiaAPI.
sender_username
string
Användarnamn för avsändarkontot.
sender_password
string
Lösenord för avsändarkontot.
recipient_username
string
Användarnamn för mottagarkontot.
recipient_password
string
Lösenord för mottagarkontot.
amount
double
Belopp att överföra i SEK exklusive moms.

Hej, behöver du hjälp?

Öppet vardagar 7-21, helger 11-15

Har din e-post plötsligt slutat fungera?

Om din e-postklient plötsligt slutat kunna hämta eller skicka e-post kan det bero på en uppdatering som gjorts hos oss där vi fasat ut några gamla IP adresser kopplade till e-postsystemet.

Lösningen är lyckligtvis mycket enkel; kontrollera dina kontoinställningar och att du ansluter till "mailcluster.loopia.se" både för inkommande (IMAP/POP3) samt utgående (SMTP) e-post så kommer det fungera som vanligt igen!

Du finner våra guider för att konfigurera din e-postklient här

 
021-12 82 22 Stängt