Logga in

transferCredits

Denna metod överför LoopiaPrePAID-krediter inbetalda före 2015-12-04 från ett konto till ett annat.

Syntax

status = transferCredits(username, password, sender_username, sender_password, recipient_username, recipient_password, amount)

Returvärde

status, metoden returnerar en statuskod som är OK om allt gick väl.

Parametrar

username
string
Användarnamn för LoopiaAPI.
password
string
Lösenord för LoopiaAPI.
sender_username
string
Användarnamn för avsändarkontot.
sender_password
string
Lösenord för avsändarkontot.
recipient_username
string
Användarnamn för mottagarkontot.
recipient_password
string
Lösenord för mottagarkontot.
amount
double
Belopp att överföra i SEK exklusive moms.

Hej, behöver du hjälp?

Öppet vardagar 8-19, helger 11-15