Logga in

addDomainToAccount

Denna metod lägger till en domän i ett existerande Loopia-konto och registrerar denna om detta anges i metodanropet.

Syntax

status = addDomainToAccount(username, password, [customer_number,] domain, buy)

Returvärde

status, metoden returnerar en statuskod som är OK om allt gick väl.

Parametrar

username
string
Användarnamn för LoopiaAPI.
password
string
Lösenord för LoopiaAPI.
customer_number
string
Kundnummer för kontot där domänen ska läggas till. Används endast av återförsäljare för att lägga till domännamn i en kunds konto.
domain
string
Domän att lägga till i kontot (ACE-kodat om det är en IDN-domän).
buy
boolean
1 om domänen ska registreras, 0 annars.

Hej, behöver du hjälp?

Öppet vardagar 8-19, helger 11-15